UVJETI KORIŠTENJA

Kao posjetitelj/korisnik dužni ste pažljivo pročitati ove Uvjete korištenja prije početka korištenja web platforme.

Korištenjem web platforme na web lokaciji www.b2bbih.ba upotpunosti ste suglasni sa ovim Uvjetima korištenja.

Ovi Uvjeti korištenja objavljeni su 11.12.2018. godine na web lokaciji www.b2bbih.ba, a koja je u vlasništvu firme Z PODUHVATI d.o.o.

Firma Z PODUHVATI d.o.o. donijela je ove Uvjete korištenja pod brojem 12-2018-0001, te ih ovdje možete pročitati u svom izvornom obliku.

PRIMJENA OPĆIH UVJETA KORIŠTENJA

U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.b2bbih.ba i svih povezanih poddomena (dalje u tekstu: „web platforma“) te pripadajućeg sadržaja (primjerice: tekst, fotografije, baze podataka), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem web platforme bez obzira na način korištenja, Korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu web platforme u skladu s ovim Općim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: „Uvjeti korištenja), a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe platforme vrši se u skladu s ovim Uvjetima korištenja.

Svi podatci koji se nalaze u bazama podataka u vlasništvu su firme Z PODUHVATI d.o.o., te su zaštićeni u skladu sa članom 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima BiH u korist Z PODUHVATI d.o.o., kao i svim ostalim važećim i primjenjivim zakonima na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Z PODUHVATI d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge platforme u bilo kojem trenutku. Z PODUHVATI d.o.o. pridržava pravo djelomično ili u potpunosti ograničiti pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi Uvjeta korištenja, ili kršenja odredbi Ugovora o poslovnoj suradnji, ukoliko Z PODUHVATI d.o.o. ima sklopljen ugovor sa pravnim licem.. Podatci se mogu koristiti samo kako je propisano ovim Uvjetima korištenja.

Svi sadržaji na web platformi uključujući i bazu podataka web platforme i svih poddomena vlasništvo je Z PODUHVATI d.o.o. Posjetioci web platforme ili registrirani korisnici (ukoliko im je na web lokaciji www.b2bbih.ba omogućena registracija) koji na web platformi ostavljaju podatke bilo koje vrste svjesni su da isti automatski postaju vlasništvo web platforme.

Zabranjeno je postavljanje pornografskog, eksplicitnog (scene nasilja, torture i sl.) i sličnog sadržaja. Zabranjeno je postavljanje sadržaja koji predstavlja, podržava ili upućuje na govor mržnje, netoleranciju, ličnu, nacionalnu, vjersku netrpeljivost, koja sadrži psovke, vrijeđanja, omaložavanja, provokacije i drugi uvredljivi materijal. Z PODUHVATI d.o.o. zadržava pravo brisanja podataka diskriminirajućeg ili neprimjerenog sadržaja.

Z PODUHVATI d.o.o. ne garantira za točnost podataka koje u web platformu unose njeni korisnici.

Z PODUHVATI d.o.o. u bilo kojem trenutku može bilo kojem korisniku web platforme oduzeti mogućnost korištenja iste, ukoliko korisnik prekrši ove Uvjete korištenja, u slučaju oduzimanja mogućnosti korištenja web platforme korisnicima (pravna lica) Z PODUHVATI d.o.o. nije dužan vratiti novac za korištenje web platforme niti obeštetiti takvog korisnika na bilo koji način. Prije samog oduzimanja mogućnosti korištenja web platforme korisniku bilo koje vrste Z PODUHVATI d.o.o. će poslati jedno pismeno upozorenje istom. Ukoliko ni nakon pismenog upozorenja korisnik ne ispravi prethodno kršenje web platforme, korisniku će biti onemogućeno korištenje web platforme te u roku od 24 h Z PODUHVATI d.o.o. korisniku kojem je onemogućio korištenje web platforme poslati će odgovarajuće obavještenje i obrazloženje zašto mu je onemogućio korištenje, kao i smjernice za ispravljanja određenih stavki koje su prekršene iz ovih Uvjeta korištenja. Onemogućavanje korištenja web platforme biti će na snazi sve dok korisnik ne postupi pozitivno u skladu sa smjernicama, odnosno u skladu sa Uvjetima korištenja.

Z PODUHVATI d.o.o. garantira da će privatne podatke i informacije svojih korisnika do kojih dođe čuvati u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati.

Z PODUHVATI d.o.o. ne može garantirati da treća lice neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja i odobrenja Z PODUHVATI d.o.o. doći do tih informacija. Z PODUHVATI d.o.o. ne može odgovarati za posljedice i štetu nastale tim aktivnostima, ali će u potpunosti svim svojim resursima pokušati spriječiti isto.

Z PODUHVATI d.o.o. neće pomno voditi računa o prekršaju autorskih prava, i svaki eventualni prekršaj potrebno nam je odmah prijaviti putem naših kontakata, kako bismo odmah mogli da reagiramo.

Z PODUHVATI d.o.o. izričito naređuje svojim korisnicima da izbjegavaju kršenje autorskih prava kako ne bi snosili posljedice prema trenutnom pozitvno – pravnim propisima.

UVJETI KORIŠTENJA KORISNIKA (FIZIČKA LICA) *registracija fizičkih lica trenutno nije omogućena

Registracija

Registracija na web platformu besplatna je za sve korisnike (fizička lica). Prilikom registracije potrebno je da korisnik popuni kratki web obrazac sa osobnim/ličnim podatcima. Ovi podatci ostaju javni putem njihovog korisničkog profila, a u svrhu komunikacije sa firmama (pravnim licima) i korisinicima (fizička lica) u cilju ostvarivanja njihovih zajedničkih interesa, putem određenih alata i funkcionalnosti web platforme.

Z PODUHVATI d.o.o. preporučuje korisnicima (fizička lica) da nakon registracije u potpunosti popune svoj profil svim podatcima, kako bi do kraja iskoristili sve resurse web platforme. Z PODUHVATI d.o.o. ima za pravo da povremeno obavijesti korisnike (fizička lica) da svoj profil drže ažurnim i aktivnim.

Registracija se odvija vrlo brzo, i nakon registracije korisnici dobivaju sva dodatna prava koja im pripadaju kao registriranim korisnicima web platforme.

Svi podatci koje korisnik (fizičko lice) unese u svoj profil na web platformi neće biti zloupotrebljeni od strane Z PODUHVATI d.o.o. Ovim Uvjetima korištenja korisnik daje pristanak firmi Z PODUHVATI d.o.o. da njegovu e-mail adresu koju je upisao prilikom registracije može koristiti za slanje newsletter-a, i drugih promotivnih ponuda.

Pristup korisničkim profilima imaju Z PODUHVATI d.o.o. kao pružatelj usluge, i korisnici (pravna lica) kao i ostali korisnici (fizička lica), a u svrhu ostvarivanja njihovih zajedničkih ciljeva. Z PODUHVATI d.o.o. ne može garantirati korisnicima (fizička lica) da će prilikom ostvarivanja zajedničkih ciljeva sa ostalim grupama korisnika (pravna i fizička) ista lica u potpunosti ispuniti.

Korisnik (fizičko lice) u svakom trenutku može izbrisati ili deaktivirati svoj korisnički profil, te ponovo kreirati novi profil ili aktivirati stari. Z PODUHVATI d.o.o. ne može garantirati da korisnici (pravna lica) i korisnici (fizička lica) nisu sačuvala podatke korisnika kada je on bio aktivan na web platformi.

Ovi podatci ostaju javni putem njihovog korisničkog profila, a u svrhu komunikacije sa korisinicima (pravnim i fizičkim licima) u cilju ostvarivanja njihovih zajedničkih interesa.

Ukoliko korisnik smatra da korisnici (pravna ili fizička lica) jedno ili više njih, zloupotrebljava njihove osobne podatke, molimo da nas o istom obavijestite na e-mail info@b2bbih.ba.

Z PODUHVATI d.o.o. se ne smatra odgovornim za bilo koji vid nepravilnog korištenja web platforme od strane korisnika (fizička lica), ili usluga i informacija koje web platforma pruža, kao ni za bilo koju situaciju, koja je izvan naše kontrole.

UVJETI KORIŠTENJA KORISNIKA (PRAVNA LICA – BUSINESS PROFIL)

Registracija

Registracija na web platformu za pravna lica iznosi 499,00 KM (na navedeni iznos ne obračunava se PDV od 17%) za period od godinu dana (slovima četristo devedest devet konvertibilnih maraka), vrijeme registracije počinje teći sa datumom proknjiženja uplate (izvod sa banke) i vrijedi do istog datuma iduće godine. Pored obrasca za registraciju profila korisnika pravne osobe na web lokaciji www.b2bbih.ba/registracija-firme, jasno i precizno brojevima je naznačen iznos/cijena za uslugu registracije profila korisnika pravne osobe, kao i vrijeme pružanja usluge, isti iznos/cijena i vrijeme pružanja usluge navedeni su u ovim Uvjetima korištenja, te temeljem toga naručitelj profila korisnika pravne osobe putem obrasca za narudžbu i registraciju su pravovremeno, precizno i vidljivo informirani i obaviješteni o iznosu/cijeni i vremenu pružanja usluge.

Prilikom registracije potrebno je da ovlaštena osoba u ime firme popuni kratki web obrazac sa imenom i prezimenom, nazivom firme, pozicijom u firmi, ID/JIB brojem, adresom firme, e-mailom firme i brojem telefona firme, označi prihvaćanje ovih Uvjeta korištenja, (forma pod nazivom „Slažem se sa Uvjetima korištenja“ a bez čijeg prihvaćanja nije moguće registrirati profil korisnika pravne osobe, jer bez označavanja ovih Uvjeta korištenja registracijski gumb se ne može kliknuti, odnosno nije aktivan) te klikom na registracijski gumb izvrši narudžbu profila korisnika pravne osobe koja je navedena u narudžbi, a koja se dostavlja putem elektronske pošte registracija@b2bbih.ba firmi Z PODUHVATI d.o.o., koja se nalazi u vlasništvu Z PODUHVATI d.o.o.

Nakon primitka narudžbe na e-mail koji ste ostavili u obrascu za registraciju i nakon provjere da je narudžba validna (u slučaju potrebe možemo telefonski kontaktirati pravno lice čiji je naziv upisan u web obrazac kako bi dobili potvrdu da je ista firma poslala elektronsku narudžbenicu) sa našeg e-maila registracija@b2bbih.ba dobiti ćete potvrdu o pristigloj narudžbi i predračun za uplatu, kao i sve ostale potrebne informacije. Narudžbe primljene do 16h svakim radnim danom biti će obrađene isti dan, a narudžbe primljene poslije 16h radnim danom obraditi će se idući radni dan. Neradni dani su subota i nedjelja, te dani koji su proglašeni neradnim od strane nadležnih organa naše države.

Predračun za uplatu vrijedi 24 h nakon dostavljanja istog, a nakon proknjiženja uplate po predračunu šaljemo Vam fakturu na e-mail koju ste ostavili putem obrasca prilikom registracije profila korisnika pravne osobe (orginalnu fakturu i fiskalni račun šaljemo poštom na adresu firme), pdf dokument u kojem su navedeni svi podatci i materijali koje nam trebate dostaviti najdalje u roku od 3 radna dana, a koji su sastavni dio BUSINESS PROFILA firme, na e-mail adresu azuriranje@b2bbih.ba, a u subjectu e-maila upisati naziv firme.

Ukoliko firma nije u mogućnosti da nam u navedenom periodu dostavi sve tražene podatke i materijale, potrebno je da nas o tome obavijesti odmah nakon narudžbenice, te dostavi minimum podataka i materijala, a to su: logotip firme (png format, najmanje veličine 400×300 px, transparent – bez pozadine) puni naziv firme, sjedište i ID/JIB broj. Period za dostavu svih podataka i informacija za firme koje nam naknadno dostavljaju podatke i materijale je najdalje 7 dana od dana registracije firme.

Nakon dostavljana svih potrebnih podataka naš team upotpunosti formira BUSINESS PROFIL vaše firme.

Sve podatke i informacije koji su sastavni dio BUSINESS PROFILA firme potrebno je pravovremeno ažurirati, kako bi BUSINESS PROFIL firme u svakom trenutku raspolagao svježim i preciznim informacijama. Ukoliko naš team ustanovi da BUSINESS PROFIL određene firme raspolaže informacijma koje su zastarjele ili koje su se promjenule, biti ćemo slobodni da istu firmu o tome obavijestimo i pozovemo na ažuiranje BUSINESS PROFILA svježim i preciznim informacijama.

E-mail za ažuriranje podataka i informacija je azuriranje@b2bbih.ba.

Svi podatci i inofrmacije za ažuriranje koji su poslani radnim danom do 16h biti će ažurirani isti dan, a podatci i informacije koji su poslani poslije 16h, biti će ažurirani i objavljeni slijedeći radni dan. Prilikom slanja podataka i informacija za ažuriranje potrebno je obaveno u subject/predmet e-maila navesti naziv firme.

Ovim Uvjetima korištenja jasno i precizno ističemo da je elektronski način narudžbe i registracije BUSINESS PROFILA korisnika pravne osobe na web platformi jedini način za isto. Registracije putem naših ostalih kontakata nisu moguće.

U slučaju volje i potrebe prije same registracije profila korisnika pravne osobe ili poslije, firme koje žele da registriraju svoj profil kao pravna osoba, a temeljem toga žele da imaju sklopljen Ugovor o poslovnoj suradnji, Z PODUHVATI d.o.o. će u svrhu toga pripremiti i poslati prijedlog ugovora na pregled, te nakon odobrenja od strane te iste firme ili evenutalnih prijedloga za izmjene i dopune, te našim prihvaćnjem istih izmjena ili dopuna, pozvati firmu da isti ugovor parafira, ovjeri pečatom i potpiše od strane zakonskog predstavnika firme i pošalje nama na naš e–mail info@b2bbih.ba, nakon čega ćemo isti potpsiati, ovjeriti pečatom i vratiti na istu e–mail adresu, također prihvaćeni ugovor od strane firme potrebno je poslati na našu poštansku adresu u 4 primjerka, od kojih dva vraćamo pošiljatelju – firmi ovjerena pečatom i potpisana, a dva zadržavamo.  U slučaju ne prihvaćanja predloženih izmjena i dopuna Z PODUHVATI d.o.o. će odbiti potpisivanje ugovora.

Z PODUHVATI d.o.o. preporučuje korisnicima (pravna lica) da nakon registracije u potpunosti popune svoj profil svim podatcima, kako bi do kraja iskoirstili sve resurse web platforme. Z PODUHVATI d.o.o. ima za pravo da povremeno obavijesti korisnike (pravna lica) da svoj profil drže ažurnim i aktivnim.

Svi podatci koje korisnik (pravno lice) unese u svoj profil na web platformi neće biti zloupotrebljeni od strane Z PODUHVATI d.o.o. Ovim Uvjetima korištenja korisnik daje pristanak firmi Z PODUHVATI d.o.o. da njegovu e-mail adresu koju je upisao prilikom registracije može koristiti za slanje newsletter-a, i drugih promotivnih ponuda.

Pristup korisničkim profilima imaju Z PODUHVATI d.o.o. kao pružatelj usluge, drugi korisnici (pravna lica) kao i grupa korisnika (fizička lica), a u svrhu ostvarivanja njihovih zajedničkih ciljeva. Z PODUHVATI d.o.o. ne može garantirati korisnicima (pravna lica) da će prilikom ostvarivanja zajedničkih ciljeva sa ostalim grupama korisnika (pravna i fizička) lica u potpunosti ispuniti.

Korisnik (pravno lice) ne može izbrisati ili deaktivirati svoj korisnički profil, profil ostaje aktivan sve do trenutka njegovog isteka. Z PODUHVATI d.o.o. ne može garantirati da korisnici (pravna lica) i korisnici (fizička lica) nisu sačuvala podatke korisnika kada je on bio aktivan na web platformi.

Ovi podatci ostaju javni putem njihovog korisničkog profila, a u svrhu komunikacije sa korisnicima (pravnim i fizičkim licima) u cilju ostvarivanja njihovih zajedničkih interesa.

Ukoliko korisnik smatra da korisnici (pravna ili fiizčka lica) jedno ili više njih, zloupotrebljava njihove osobne podatke, molimo da nas o istom obavijestite na e-mail info@b2bbih.ba.

Z PODUHVATI d.o.o. se ne smatra odgovornim za bilo koji vid nepravilnog korištenja web platforme, ili usluga i informacija koje web platforma pruža, kao ni za bilo koju situaciju, koja je izvan naše kontrole.

ZLOUPOTREBA

Prilikom popunjavanja obrasca i narudžbe klikom na registracijski gumb, sustav pamti IP adresu naručioca, te se u svrhu zloupotrebljavanja ovog obrasca vrlo lako možemo provjeriti identitet naručioca. Ovim putem možemo utvrditi lažno predstavljanje u ime firmi. Ukoliko posumnjamo ili otkrijemo ovo ili slično zloupotrebljavanje odmah ćemo obavijestiti nadležne organe i firmu u čije se ime N.N. lice lažno predstavlja kao ovlaštena osoba firme koju je navela u obrascu za registraciju profila korisnika pravne osobe. Ovim putem obavještavamo osobe da se suzdrže lažnog predstavljanja, ili lažnog predstavljanja ovlaštene ili službene osobe ispred firme, te kao takvi ispunjavaju obrazac za registraciju profila korisnika pravne osobe. Svi takvi zahtjevi za registraciju će biti odbijeni, i u slučaju sumnje možemo provjeriti istinitost zahtjeva za registraciju profila korisnika pravne osobe. Z PODUHVATI d.o.o. će svako lažno predstavljanje analizirati, dokumentirati i postupiti kako je gore navedeno.

OSTALE ODREDBE

Web platforma oslanja se na rad softwera, servera i drugih aplikativnih i tehničkih resursa, te se zbog kvara i neispravnosti istih greške mogu dogoditi. Z PODUHVATI d.o.o. nastojati će da iste otkloni u najkraćem mogućem roku.

U slučaju viših sila, odnosno događaja koji su van dometa Z PODUHVATI d.o.o., kao npr. pad bilo kojeg internet ili provider usluge koju mi koristimo u suradnji sa trećim licima, ili događaji iste vrste sa strane korisnika, Z PODUHVATI d.o.o. se ne može smatrati odgovornim.

Z PODUHVATI d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja web platforme na domeni www.b2bbih.ba bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način, i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Z PODUHVATI d.o.o. se obvezuje da ovo pravo izmjena neće ni u kojem slučaju oštetiti korisnike (pravna i fizička lica).

Ukoliko Z PODUHVATI d.o.o. odluči ugasiti platformu iz bilo kojeg razloga to će učintii tek kada istekne rok (business profil) zadnje registrirane firme, i od dana odluke o gašenju platforme više neće sklapati poslovne suradnje. Isto vrijedi u slučaju da se firma Z PODUHVATI d.o.o. likvidira.

Ovim Uvjetima korištenja svi korisnici daju pristanak firmi Z PODUHVATI d.o.o. da njihovu e-mail adresu koju su upisali prilikom registracije može koristiti za slanje newsletter-a, i drugih promotivnih ponuda.

Z PODUHVATI d.o.o. zadržava pravo izmjene i dopune ovih Uvjeta korištenja u svakom trenutku i bez prethodne obavijesti, te će u skladu sa tim temeljem izvornog dokumenta Uvjeta korištenja broj 12-2018-0001 koji je ovjeren pečatom i potpisan od strane odgovorne osobe Z PODUHVATI d.o.o., biti pridružen ovim Uvjetima korištenja. Sve izmjene i dopune ovih Uvjeta korištenja biti će naznačene na samom početku ovih Uvjeta korištenja, sa svakom promjenom.

Sve izmjene i dopune ovih Uvjeta korištenja neće narušavati već dogovorene poslovne odnose između Z PODUHVATI d.o.o. i ostalih pravnih lica koje koriste usluge web platforme na domeni www.b2bbih.ba, putem profila korisnika pravne osobe. Sve izmjene iz takvih poslovnih odnosa mogu se jedino dogovoriti obostrano, i na njih ukoliko je potrebno primjeniti novi ili dodatni Uvjeti korištenja ili neki drugi pravni akti.

Korištenjem, registracijom, ili posjećivanjem www.b2bbih.ba korisnik/posjetitelj potvrđuje da je upoznat sa ovim Uvjetima korištenja i da ih u cijelosti prihvaća.

Za sve eventualne sporove nadležan je Općinski sud u Kiseljaku.

Sva prava pridržana.

Z PODUHVATI d.o.o.

KONTAKTIRAJTE NAS

Na sve Vaše upite odgovoriti ćemo u roku od 24h.

Sending

Kontakt | Uvjeti korištenja | Privatnost & copyright | Cookies

© 2019 Z PODUHVATI d.o.o. Sva prava pridržana          

Prijavi se u B2B

Forgot your details?

Create Account

B2B BIH radi boljeg korisničkog iskustva korisiti kolačiće (eng. “cookies“). Nastavkom pregleda web stranice www.b2bbih.ba slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice www.b2bbih.ba kliknite "Slažem se". Više o kolačićima

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close