TRGOVIR d.o.o.
sa sjedištem u Gračanici

NEWS FEED

Kompanija Trgovir je osnovana kao društvo sa ograničenom odgovornošću i bavi se proizvodnjom i prodajom proizvoda koji spadaju u tri kategorije: žičani proizvodi, hidroizolacijski proizvodi i eko pelet. Sjedište kompanije nalazi se u Stjepan Polju, na adresi Stjepan Polje b.b., 75324 Stjepan Polje. Pored proizvodnih i prodajnih objekata, u okviru kompanije se nalazi i benzinska pumpa. Proizvodni pogon žičanih proizvoda smješten je na površini od 12055m² , hidroizolacijskih proizvoda na površini od 2340m² i eko peleta na površini od 13297m².
Kompanija je osnovana 1995. godine, te smo u periodu od 1995-1998. godine primarni fokus imali na trgovinsku djelatnost. Prva iskustva pri trgovini nam pomažu da upoznamo tržište i procijenimo njegove potrebe, te u skladu sa aktuelnim saznanjima u narednim godinama specificiramo trgovinsku djelatnost.
Od 1998. godine bavimo se isključivo trgovinom građevinskih materijala.
Sa rastućim iskustvom u branši uočavamo tržišne šanse za sopstvene proizvode, te radimo aktivno na biznis planu za otvaranje proizvodnje armaturnih mreža i proizvoda od žice. Istovremeno, u 2001. godini otvaramo i jednu benzinsku stanicu kao planiranu podlogu za buduće proizvodne djelatnosti.
Godine 2003. startamo sa prvim pogonima za proizvodnju armaturnih mreža i proizvoda od žice. Ubrzo se pozicioniramo kao ravnopravan tržišni faktor sa ostalim proizvođačima koji djeluju na regiji Balkana.
U skladu sa potrebama tržišta i opštoj prihvaćenosti naših proizvoda od strane mnogobrojnih kupaca, 2007. godine proširujemo proizvodne kapacitete i asortiman uvođenjem proizvodnih pogona za rešetkaste nosače.
U međuvremenu stasavamo u renomiranog proizvođača, te razrađujemo koncepte i investicione programe za pokretanje novih oblasti proizvodnje. Kako Bosna i Hercegovina obiluje kvalitetnim drvetom i mnoštvom šuma, što je ujedno uzrokovalo brz rast drvne industrije u ovoj regiji, 2010. godine uviđamo relativno slabu iskorištenost nusproizvoda obrade drveta, te pokrećemo projekat sa modernim pogonima u oblasti proizvodnje EKO PELETA.
Nakon što se i proizvodnja EKO PELETA pokazala kao unosan i koristan biznis, naš tim stručnjaka istražuje potrebe tržišta u ostalim građevinskim sektorima, te 2014. godine kao komplementarne proizvode za metalne građevinske proizvode uvodimo moderne proizvodne pogone za proizvodnju hidroizolacijskih materijala.
Godine 2017. izgradili smo poslovno – uredski objekat, ukupne površine 10000m², u okviru koga se trenutno nalazi naša maloprodaja i uprava.
MISIJA
Biti vodeća kompanija po kvalitetu, odnosu sa potrošačima i prihodima među kompanijama sa sjedištem u Bosni i Hercegovini.
VIZIJA
Kompanija Trgovir d.o.o. nastoji kvalitetom kontinuirano graditi brand vrijedan poštovanja. Naša najveća vrijednost su naši zaposlenici i bogato iskustvo koje smo stekli tokom dugogodišnjeg poslovanja. Svoje poslovanje razvijamo kroz samostalni razvoj kompanije i transparentan odnos sa poslovnim partnerima i zajednicama sa kojima poslujemo.
CILJEVI
S obzirom na definisanu viziju i misiju naše kompanije, generisani strateški ciljevi kojima nastojimo ostvariti konkurentsku prednost su:
Kreiranje vlastitih proizvoda koji će biti prepoznatljivi po visokom kvalitetu,
Ostvarenje liderske pozicije na tržištu Bosne i Hercegovine,
Proširenje tržišnog učešća u narednih pet godina,
Maksimalno zadovoljavanje zahtjeva potrošača uz pozitivne povratne informacije,
Povećavanje asortimana proizvoda,
Stalan rast i razvoj preduzeća,
Uvažavanje interesa zaposlenih,
Nabavka savremene tehnologije koja prati najveće evropske standarde.
“TRGOVIR” d.o.o. Društvo za proizvodnju armaturnih mreža, promet i usluge, export-import Gračanica
75324 Stjepan polje, Gračanica
tel/ +387 35 792 400
fax/ +387 35 792 901
info@trgovir.ba
društvo sa ograničenom odgovornošću – d.o.o.
Vahid Brkić
kapital UKUPNO – 3,782,323.90
u novcima:/ 3,460,871.58
u pravima: /
u stvarima: / 321,452.32
4209118830009
209118830009
Trenutno ažuriramo ovu kategoriju.
Vaš TRGOVIR.
Trenutno ažuriramo ovu kategoriju.
Vaš TRGOVIR.
Trenutno ažuriramo ovu kategoriju.
Vaš TRGOVIR.
srednje (sukladno važećem Zakonu o računovdostvu i reviziji FBiH)
Trenutno ažuriramo ovu kategoriju.
Vaš TRGOVIR.
“Trgovir-Energy” d.o.o. za proizvodnju trgovinu i usluge
Trenutno ažuriramo ovu kategoriju.
Vaš TRGOVIR.
temeljni kapital UKUPNO – 3,782,323.90
u novcima:/ 3,460,871.58
u pravima: /
u stvarima: / 321,452.32
Financijski izvještaj za proteklu godinu biti će uskoro dostupan.
Vaš TRGOVIR.
ČELIČNO BETONSKO REBRO
Dimenzije gotove l=6 m
Dimenzije gotove l=12 m
Grupa 1: od Ø 8-14 mm
Grupa 2: od Ø 16-32 mm

SVIJETLO – VUČENA VISOKO UGLJENIČNA ŽICA
Izrađuje se od pocinčane žice ili od pocinčano plastificirane žice.
Promjer žice: Ø1,6 Ø 2,0 mm; Ø 2,2 mm; Ø 2,5 mm; Ø 2,8 mm
Visina pletiva: h=1,0 m; h=1,2 m; h=1,5; h=2,0 m
Otvor okna: od 25×25 mm do 80×80 mm
Pakovanje: rolne od 25 m

SVIJETLO – VUČENA NISKOUGLJENIČNA ŽICA
Svijetlovučena nisko ugljenična žica se izrađuje po standardu DIN 177.
Namijenjena je za proizvodnju eksera, proizvodnju talasastog pletiva, proizvodnju euro mreža za ograde.
Sve dimenzije od 5,0-12 mm radimo po narudžbi sa uslugama ispravljanja i sječenja žice.

UZENGIJE
Izrada uzengija se radi na specijalizovanim automatima.
Dimenzija žice po naruđbi kupca kao i oblik koji imate u projektu.

GRAĐEVINSKI EKSERI
EKSERI se proizvode od niskougljenične žice različitih dimenzija.
Eksere izrađujemo po standardu JUS M.B4.021 i DIN 1151.
U ponudi imamo :
SVE VRSTE GRAđEVINSKIH EKSERA
SVE VRSTE SPIRALNIH ILI UDUBLJENIH EKSERA
POCINČANE I NEPOCINČANE EKSERE-LEPENKASE (2,8X2,0)
EKSERI POSEBNE NAMJERE PO NARUĐBI
Pakovanje eksera je u kartonskim kutijama standardno, od 5 i 20 kg, ili po zahtjevu kupca.

ZAVARENI REŠETKASTI NOSAČ
Primjenom rešetkastih armaturnih nosača postiže se ušteda na količini materijala i vremena, jer se izbjegava dugotrajan rad na ugrađivanju klasične armature, samim tim se skraćuje vrijeme gradnje.
To su uglavnom međuspratne i krovne konstrukcije u visokogradnji kao npr: stambeni objekti, industrijske hale, objekti javnog karaktera (bolnice, skole).

ZAVARENA ARMATURNA MREŽA
BOSTRANO NOSIVE MREZE (Q-MREZE)
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
DIMENZIJA: 2150X6000 mm
KONV. NAPON TECENJA : Rp0,2 500 N/mm2
ZATEZNA ČVRSTOĆA min.: Rm 560 N/mm2
RELATIVNO IZDUZENJE: A11,3 6%
Zavarena armaturna mreža sa izrađuje od hladno vučene žice prečnika Ø 5,5 – 12 mm.
Kvalitetu armaturnih mreža kao i samu kvalitetu vara doprinosi specijalna mašina elektrootpornog zavarivanja.
U građevinarstvu zavarene armaturne mreže imaju veoma široku primjenu u:
– visokogradnji (temelji, ploče, zidovi, stepeništa)
– niskogradnji (putevi, mostovi, potporni zidovi, tuneli)
– hidrotehnici (brane, kanali) i dr.
PODUŽNO NOSIVE MREŽE (R-MREŽE)
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
DIMENZIJA: 2150X6000 mm
KONV. NAPON TECENJA : Rp0,2 500 N/mm2
ZATEZNA ČVRSTOĆA min.: Rm 560 N/mm2
RELATIVNO IZDUZENJE: A11,3 6%
Zavarena armaturna mreža sa izrađuje od hladno vučene žice prečnika Ø 5,5 – 12 mm.
Kvalitetu armaturnih mreža kao i samu kvalitetu vara doprinosi specijalna mašina elektrootpornog zavarivanja.
U građevinarstvu zavarene armaturne mreže imaju veoma široku primjenu u:
– visokogradnji (temelji, ploče, zidovi, stepeništa)
– niskogradnji (putevi, mostovi, potporni zidovi, tuneli)
– hidrotehnici (brane, kanali) i dr.

BODLJIKAVA POCINČANA ŽICA
Bodljikava Žica se izrađuje na specijalnim namjenskim mašinama od pocinčane žice Ø1,8 mm i Ø2,0 mm.
Pakovanje: 8 i 12 kg
Dužina žice u 8 kg=cc 100 M

GRAĐEVINSKA ŽARENA ŽICA
Žarena žica se izrađuje od svijetlovučene žice, dobijene u pećima čija temperatura dostiže 700°C.
Žica se izrađuje po standardu DIN 177. Zbog svoje mekoće upotrebljava se u građevinarstvu.

Više informacija na www.bauwach.com
DRVENI PELLET je prerađena i zgusnuta biomasa koje je proizvedena od drvenog otpada, kompresovana u jednaki izgled pod velikim pritiskom. Pellet ima jednak izgled, veličinu i gustoču i idealno je rješenje za peći sa automatskim izgaranjem, kao sto su pellet peći i bojleri.
Pelletizacijom drvenog otpada od obnovljivog izvora energije, daje se veliki doprinos ekonomiji kao i očuvanja životne sredine.
PREDNOSTI PELETA:
Efikasnost– Drveni pellet je efikasan izvor toplote zato što sadrži veoma mali dio vlage i pepela poredeći sa drugim izvorima energije. Gotovo sav materijal izgori i pretvori se u toplotnu energiju.
Isplativost– Pellet je veoma konkurentan sa ostalim gorivima, te je u odnosu na druge cijena pelleta manje nestabilna…

BENZINSKA PUMPA
Moderna benzinska pumpa Trgovir nalazi se pored magistralnog putu M4 Doboj – Tuzla u naselju Stjepan Polje, nedaleko od Gračanica. Benzinska pumpa odlikuje se sa vrhunskom kvalitetom goriva za Vaše ljubimce, a osim točenja, u sklopu benzinske pumpe nalazi se i trgovina koja nudi širok asortiman artikala za potrebe vozača, ali i domaćinstvo, te alata i potrošnog materijala.
Smatramo da bi našim kvalitetnim asortimanom goriva, kao i ostalih proizvoda zadovoljili sve Vaše potrebe oko snadbijevanja na našoj benzinskoj pumpi.
Kako bi svako iz svoje oblasti bio u stanju ispunjavati najviše standarde, osoblje Trgovir d.o.o. se neprekidno usavršava. Kvalitetnom selekcijom oformili smo tim zaposlenih koje karakterišu ljubaznost, odgovornost, stručnost i posvećenost radu. Pružamo nesebičnu podršku našim kupcima, korisnicima usluga i poslovnim partnerima što nam pokazuje da smo na dobrome putu.
Trudimo se da našim kupcima uvijek ponudimo najbolji kvalitet i najpristupačniju cijenu uz najbolju uslugu.
Naš je cilj stvaranje bliske veze između naših potrošača i nas. Svako ispunjeno očekivanje naših klijenata je naš zajednički uspjeh.
PRODAJNI CENTAR
Trgovir d.o.o. je kompanija specijalizovana za proizvodnju i prodaju žičanih proizvoda. Proizvodi naše kompanije su namijenjeni kako malim potrošačima, tako i velikim kompanijama koje ih prerađuju i ugrađuju.
Trgovir prodajni centar u Stjepan Polju nudi prvenstveno bogat asortiman žičanih proizvoda. U okviru naše kompanije, u mogućnosti smo da Vam ponudimo proizvode od žice kao što su:
Armaturne mreže (širokog raspona dimenzija),
Ekseri (širokog raspona dimenzija),
Svijetlo vučena žica,
Paljena žica,
Visoko ugljenična žica,
Žica CO2 za zavarivanje,
Orebreno željezo,
Uzengije (vilice),
Rešetkaste nosače,
Pocinčano pletivo,
Plastificirano pletivo,
Uže za prednapinjanje,
Bodljikava žica.
Također, proizvodimo prema Vašoj želji i datoj specifikaciji, pri čemu se u potpunosti možete osloniti na našu kompetenciju. Prilažemo veliki značaj na dugoročna, obostrano profitabilna partnerstva i u tom smislu je zadovoljstvo klijenata naš najveći prioritet.
Pored žičanih proizvoda, nudimo i hidroizolacijske proizvode namijenjene za kosi i ravni krov, parne brane, podzemne hidroizolacije, nadzemne hidroizolacije i bitumenske hidroizolacije. Navedene kategorije, osim bitumenske hidroizolacije, obuhvataju proizvode namijenjene za prvi sloj, međusloj i završni sloj, dok bitumenska hidroizolacija obuhvata proizvode za varenje i za vruće lijepljenje.
Od 2010. godine se bavimo proizvodnjom i prodajom peleta. Proizvodnja eko peleta je jedna od najnovijih i perspektivnijih grana industrije koja je spremna pružiti mnogo radnih mjesta, te poboljšati ekonomski status naše regije. Brigu o ekologiji potvrđujemo kvalitetom eko peleta koji ima minimalne nus proizvode (gasove).
Pored navedenih vlastitih proizvoda, Trgovir prodajni centar u Stjepan Polju nudi bogat asortiman poznatih brendova po povoljnim cijenama, a neki od tih brendova su: Rofix, Baumy, Baumit, Halkotherm, Austrotherm, Terrasit, Wurth, Protech, Nexe, Bramac, Tondach, Penosil, I – Crni, Ytong, Cement Lukavac.
Trgovir prodajni centar Vam nudi sve proizvode koji su potrebni za brzu i jednostavnu gradnju Vaše kuće od temelja do krova.
Naše dugogodišnje tržišno isustvo sa mnogobrojnim partnerima, kao i omjer kvaliteta i cijene naših proizvoda ulivaju povjerenje i reprezentiraju nas kao stabilnu i pouzdanu kompaniju.
Vahid Brkić
direktor
Delila Brkić
marketing manager
Irma Mujkić
Knjigovodstvena služba
Dženan Mujkić
Računovodstvena služba
Mirsad Konjić
Knjigovodstvena služba
Husejn Hasić
Komercijalni sektor
Mustafa Avdagić
Tehnička služba
Nedim Ikanović
Tehnička služba
Samir Avdić
Komercijalni sektor
Belmin Hamzić
Računovodstvena služba
Vehid Avdić
Rukovodilac proizvodnje – pellet
Haris Konjić
Knjigovodstvena služba
Haris Avdagić
Rukovodilac razvojnog sektora – žičani proizvodi
Trenutno ažuriramo ovu kategoriju.
Vaš TRGOVIR.
Trenutno ažuriramo ovu kategoriju.
Vaš TRGOVIR.
Poduzeće FIS danas upošljava više od 3 300 djelatnika i taj broj kontinuirano raste. Naša snaga je u ljudima – visokomotiviranom i inovativnom menadžmentu i educiranim, profesionalnim i kreativnim uposlenicima koji čine savršen tim za postizanje strateških ciljeva i realizaciju poslovne politike.
Svjesni svoje pokretačke snage, ostajemo na trajnom opredjeljenju da mladim i obrazovanim kadrovima svih profila pružimo mogućnost za zaposlenje u dinamičnom i prosperitetnom okruženju u domaćoj kompaniji.
Vaše CV – ove šaljite nam e-mailom na adresu posao@fis.ba
Ukoliko se otvori novo radno mjesto, a Vaša CV zadovoljava njegove kriterije, pravovremeno ćemo Vas kontaktirati.
Trenutno ažuriramo ovu kategoriju.
Vaš TRGOVIR.
Vaše zahtjeve za sponzorstva i donacije šaljite nam nam poštom na adresu: TRGOVIR d.o.o., Ulica polje b.b., 75324 Stjepan Polje ili e-mailom na adresu info@trgovir.ba.
Za sve ostale informacije u svezi sponzorstava i donacija kontaktirajte nas na broj 035 – 792 – 490.
Trenutno ažuriramo ovu kategoriju.
Vaš TRGOVIR.
Trenutno ažuriramo ovu kategoriju.
Vaš TRGOVIR.

TRŽIŠNE MARKE

PROIZVODI – BAUWACH

TRGOTEKT -N
KOSIKROV
Savitljiva hidroizolaciona traka.
Vodonepropusnost.
Najbolji odnos kvaliteta i cijene.
Otpornost na visokim temperaturama.
Ugrađuje se mehanički ili sa bitumenskom masom za topli postupak.
PRIMJENA
Savitljiva hidroizolaciona traka za podloge kod izolacije diskontinuiranih kosih krovova.
NAČIN UGRADNJE
Varenjem ili lijepljenjem sa preklopom od 10 cm.
SKLADIŠTENJE
U vertikalnom položaju zaštićeno od vlage na temperaturi od 5°C do 28°C.
TRGOVAL V30
KOSIKROV
Visoka otpornost
Neznatna lomljivost
Najbolji odnos kvaliteta i cijene
Temperaturna postojanost do -30°C
Ugrađuje se varenjem ili ljepljenjem
PRIMJENA
Za manje zahtjevne jedno ili višeslojne izolacije
vertikalnih i horizontalnih podzemnih dijelova protiv vlage i vode koja nije pod pritiskom.
NAČIN UGRADNJE
Varenjem ili lijepljenjem sa preklopom od 10 cm.
SKLADIŠTENJE
U vertikalnom položaju zaštićeno od vlage na temperaturi od 5°C do 28°C.
TRGOVAL V40/A
KOSIKROV
Visoka otpornost
Neznatna lomljivost
Najbolji odnos kvaliteta i cijene
Temperaturna postojanost do -30°C
Ugrađuje se varenjem ili ljepljenjem
PRIMJENA
Za manje zahtjevne jedno ili višeslojne izolacije
vertikalnih i horizontalnih podzemnih dijelova protiv vlage i vode koja nije pod pritiskom.
NAČIN UGRADNJE
Varenjem ili lijepljenjem sa preklopom od 10 cm.
SKLADIŠTENJE
U vertikalnom položaju zaštićeno od vlage na temperaturi od 5°C do 28°C.
TRGOVAL V40
KOSIKROV
Visoka otpornost
Neznatna lomljivost
Najbolji odnos kvaliteta i cijene
Temperaturna postojanost do -30°C
Ugrađuje se varenjem ili ljepljenjem
PRIMJENA
Za manje zahtjevne jedno ili višeslojne izolacije vertikalnih i horizontalnih
podzemnih dijelova protiv vlage i vode koja nije pod pritiskom.
NAČIN UGRADNJE
Varenjem ili lijepljenjem sa preklopom od 10 cm.
SKLADIŠTENJE
U vertikalnom položaju zaštićeno od vlage na temperaturi od 5°C do 28°C.
TRGOVIR GOLD GV4
KOSIKROV
Visoka otpornost
Neznatna lomljivost
Najbolji odnos kvaliteta i cijene
Temperaturna postojanost do -30°C
Ugrađuje se varenjem ili ljepljenjem
PRIMJENA
Za manje zahtjevne jedno ili višeslojne izolacije vertikalnih i horizontalnih
podzemnih dijelova protiv vlage i vode koja nije pod pritiskom.
NACIN UGRADNJE
Varenjem ili lijepljenjem sa preklopom od 10 cm.
SKLADIŠTENJE
U vertikalnom položaju zašticeno od vlage na temperaturi od 5°C do 28°C.

© TRGOVIR d.o.o.

PONOSNI SMO ČLAN CENTRALNE POSLOVNE PLATFORME U BOSNI I HERCEGOVINI 

POSTALI SU DIO B2B BIH

CENTRALNO MJESTO FIRMI I BRENDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI

KONTAKTIRAJTE NAS

Na sve Vaše upite odgovoriti ćemo u roku od 24h.

Sending

Kontakt | Uvjeti korištenja | Privatnost & copyright | Cookies

© 2019 Z PODUHVATI d.o.o. Sva prava pridržana          

Prijavi se u B2B

Forgot your details?

Create Account

B2B BIH radi boljeg korisničkog iskustva korisiti kolačiće (eng. “cookies“). Nastavkom pregleda web stranice www.b2bbih.ba slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice www.b2bbih.ba kliknite "Slažem se". Više o kolačićima

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close