Revolution Slider Error: Slider with alias saraj-komerc-cover not found.
Maybe you mean: 'blog-slider' or 'karijera' or 'cookie-2' or 'uslovi-koristenja' or 'centralno-mjesto' or 'regkorisnika'
SARAJ KOMERC d.o.o.
sa sjedištem u Gornjem Vakufu

NEWS FEED

Osnovna djelatnost preduzeća je proizvodnja opruga i opružnih elemenata za auto i elektroindustriju, mašinogradnju, medicinu i poljoprivrednu mehanizaciju, kao i proizvodnja različitih metalnih dijelova za automobilsku industriju.
Pored proizvodnje opruga izdvaja se proizvodnja poklopaca za filtere goriva dobivenih spojem čitavog niza tehnologija kao što su presovanje, formiranje oblika i savijanje cijevi, montaža, tvrdo lemljenje u zaštitnoj atmosferi, te površinska zaštita metala. (Iz tog razloga preduzeće može da pruža i usluge površinske zaštite (kalajisanje i cinkovanje), te usluge tvrdog lemljenja metala i plemenitih metala u protočnim pećima sa zaštitnom atmosferom svim pravnim i fizičkim licima.
Trenutno ažuriramo ovu kategoriju.
Vaš SARAJ KOMERC.
Trenutno ažuriramo ovu kategoriju.
Vaš SARAJ KOMERC.
Proizvodno uslužno društvo “SARAJ-KOMERC”d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje
Batuški lug bb – Industrijska zona, 70240 Gornji Vakuf
tel/ +387 33 265 835
fax/ +387 30 265 835
m.alic@saraj-komerc.com
društvo sa ograničenom odgovornošću – d.o.o.
Elvedina Čolić
kapital UKUPNO – 420905
u novcima:/ 420905
u pravima: /
u stvarima: / 
4236148040000
209118830009
236148040000
Trenutno ažuriramo ovu kategoriju.
Vaš SARAJ KOMERC.
Trenutno ažuriramo ovu kategoriju.
Vaš SARAJ KOMERC.
Trenutno ažuriramo ovu kategoriju.
Vaš SARAJ KOMERC.
srednje (sukladno važećem Zakonu o računovdostvu i reviziji FBiH)
Trenutno ažuriramo ovu kategoriju.
Vaš SARAJ KOMERC.
Trenutno ažuriramo ovu kategoriju.
Vaš SARAJ KOMERC.
Trenutno ažuriramo ovu kategoriju.
Vaš SARAJ KOMERC.
temeljni kapital UKUPNO – 420905
u novcima:/ 420905
u pravima: /
u stvarima: / 
Financijski izvještaj za proteklu godinu biti će uskoro dostupan.
Vaš SARAJ KOMERC.
Poklopac za filtere goriva je proizvod koji uključuje sve proizvodne procese u Saraj-Komerc d.o.o.
Dijelovi dobijeni obradom deformacijom se montiraju u jednu cjelinu zajedno sa proizvodima dobijenim obradom rezanjem, te kao sklop idu na proces tvrdog lemljenja i u zavisnosti od zahtjeva kupca i vrste materijala u proces površinske zaštite.
Kao što se može vidjeti na našoj referentnoj listi, naši kupci su renomirani proizvođači filtera za gorivo kao što su Mann+Hummel, Delphi, Mahle, Sogefi.
Zahvaljujući našem dugogodišnjem iskustvu u ovoj oblasti spremni smo odgovoriti svim Vašim zahtjevima.

Saraj-Komerc d.o.o. u svom proizvodnom programu orijentisan je na užu specijalnost tj. na izradu opruga hladnim postupkom u dijapazonu od 0,1 – 12mm prečnika žice.
Program proizvodnje opruga zasnovan je na izradi sljedećih vrsta opruga :
• Kompresivnih (tlačnih)
• Ekstenzivnih (vlačnih)
• Torzionih
• Specijalnih
Naše opruge nalaze primjenu u sljedećim industrijama:
• Automobilska industrija
• Industrija poljoprivrednih mašina
• Elektroindustrija
• Industrija bijele tehnike
• Industrija namještaja i dr.
Za izradu opruga koriste se sljedeći materijali:
• Čelicna patentirana žica po DIN-u 2074 klasa A, B, C u dijapozonu od 0,1-12mm
• Legirane odnosno ventilske žice po DIN-u 17724 ili sa posebnim oznakama proizvođača kao npr: OTEWA
• Nehrđajuća žica ( CrNi )

Pored dijela sklopa filtera za gorivo, cijevi iz našeg proizvodnog asortimana se dostavljaju kupcima kao gotov proizvod, koji se naknadno ugrađuje na hladnjake automobila i Diesel pumpe. Cijevi izrađujemo od crnog i nehrđajućeg čelika maksimalnog promjera 16 mm.
U našoj proizvodnji nalazi se 19 CNC mašina za obradu struganjem. Obrađujemo sve vrste materijala do prečnika Ø250, a poslije obrade na CNC mašinama postignuta hrapavost na izrađenim pozicijama iznosi Ra 0.5.
Najčešće vršimo izradu rotacionih dijelova : vijci, navrtka, osovina, vratila, čaure i remenice.
Posjedujemo CNC glodalicu radne površine 800mm x 800mm pomoću koje vršimo izradu raznih alata za obradu metala plastičnom deformacijom.
Programski izrađeni dijelovi svoju primjenu nalaze između ostalog u automobilskoj, elektro i poljoprivrednoj industriji.

Pod obradom metala deformacijom podrazumijevaju se one metode obrade pri kojima se metalu daje željeni oblik plastičnom deformacijom i odvajanjem.
Plastična deformacija metala se može vršiti u hladnom stanju (pri sobnoj temperaturi) ili u vrućem stanju (pri povišenoj temperaturi).
S obzirom na oblik početnog materijala, plastična deformacija obuhvata:
1.    Preradu limova (table limova, trake, komadi – platine);
2.    Prerada kompaktnih tijela (vučeni, valjani i kovani profili raznih oblika poprečnog presjeka, šipkasti materijal, gredice, debele pločice itd.).
Limovi se plastičnom deformacijom prerađuju sljedećim procesima:
–    Savijanje;
–    Duboko izvlačenje;
–    Razna plastična oblikovanja.
Kompaktna tijela se prerađuju procesima:
–    Presovanja;
–    Istiskivanja;
–    Kovanja.
Saraj-Komerc d.o.o. u svom pogonu posjeduje ekscentar prese snage 10-400 tona i hidraulične prese snage 12-160 tona. Sa postojećim mašinskim parkom smo u mogućnosti odgovoriti zahtjevima naših kupaca.
Pored presa posjedujemo i mašine za obradu cijevi hladnim oblikovanjem. Naši proizvodi dobijeni obradom deformacijom svoju primjenu nalaze u automobilskoj i elektro industriji.
Pored mašina za obradu deformacijom u mogućnosti smo raditi i prateće/pomoćne procese kao što su odmašćivanje, pranje u automatskim sistemima sa ultrazvukom, pjeskarenje i bubnjanje.

Kako bi smo ispunili sve zahtjeve naših kupaca još 2003 godine, instalirali smo prvu galvanizacijsku liniju za površinsku zaštitu čelika.
Danas posjedujemo tri galvanizacijske linije na kojima su implementirane četiri različite tehnologije: alkalno cinkovanje, kiselo cinkovanje, kiselo sjajno kalajisanje i zaštita legurom Zn/Ni.
Alkalno cinkovanje
Prevlaka cinka koja se nanosi iz alkalnog elektrolita, pruža dobru zaštitu od korozije uz odličnu savitljivost prevlake. U mogućnosti smo vršiti zaštitu profila maksimalne površine 1.800 x 800 mm (na vješalicama) uz debljinu prevlake od 3 do 40 µm, sa plavom ili crnom trovalentnom hromatizacijom uz mogućnost siliranja u zavisnosti od Vaših zahtjeva.
Kiselo cinkovanje
Površinsku zaštitu cinkovanjem iz kiselog elektrolita vršimo na vješalicama, uz maksimalnu površinu profila 1.000 x 800 mm  i bubnjevima (opruge, šarafi, baglame i sl.) uz debljinu prevlake od 3 do 60 µm, sa plavom ili crnom trovalentnom hromatizacijom. Ovu prevlaku karakterizira visoki sjaj te je pored ostalog pogodna za zaštitu profila u dekorativne svrhe.
Kiselo svijetlo kalajisanje
Kod ove tehnologije zaštite čelika dobivaju se visoko sjajne dekorativne prevlake, debljine nanosa do 60 µm. Usluge kalajisanja pružamo na vješalicama uz maksimalnu površinu profila 1.800 x 800 mm.
Zaštita Zn/Ni legurom
Cink-nikl je metoda površinske zaštite koja je razvijena kao zamjena zaštitnoj prevlaci kadmijuma, koja je sa aspekta zaštite okoline neprihvatljiva. Metoda zaštite cink-niklom ne samo da je zamjenila prevlaku kadmijem, nego je kvalitetom višestruko premašuje. Trajanje zaštite od korozije je u prosjeku do 10 puta duže od standardnog galvanskog cinkovanja i 3 puta duže od kadmiranja.
Prevlakom cink-nikl se u neutralnom testu slane komore po ISO 9227 mogu postići slijedeće vrijednosti:
– preko 500 sati do bijele korozije,
– preko 1000 sati do crvene korozije
Saraj-Komerc d.o.o. je jedna od rijetkih firmi u Bosni i Hercegovini koja pruža uslugu površinske zaštite čelika cink-nikl legurom.
Saraj-Komerc d.o.o. posjeduje jednu od najsavremenijih alatnica na prostoru BiH. U proizvodnji se nalaze erozimati žica, erozimati elektroda, CNC obradni centri za struganje i glodanje, brusilice za ravno brušenje, okruglo vanjsko brušenje i koordinatne brusilice za unutrašnje brušenje.Također posjedujemo mogućnost fazoniranja specijalnih alata.

Vršimo uslugu izrade okova i opruga za garažna sekciona vrata raznih dimenzija i prečnika. Iz ponude izdvajamo opruge od žice prečnika Ø5 do Ø12 mm, dužine po zahtjevu kupaca. Opruge se dostavljaju po zahtjevu kupaca nauljene i spremljene u streč foliju. Dostavljanje atesta materijala na zahtjev kupaca, a nabavka materijala je iz zemalja EU.

Emir Čolić
direktor
Nermin Mustafica
izvršni direktor
Ensar Bukarić
PRK/PRO
Elmir Perenda
Tehnički direktor
Mirza Maglić
PSB
Hanifa Zukić
Rukovodilac finansija i računovodstva
Muharem Alić
Rukovodilac komercijale
U preduzeću je uveden i implementiran sistem upravljanja kvalitetom po ISO 9001 standardu, izdat od strane certifikacijske kuće TÜV Bayern München (sadašnji naziv: TÜV SÜD Management Service GmbH) decembra 2002. godine.
Uveden je i implemeniran sistem za zaštitu životne sredine po ISO 14001 standardu od februara 2007. godine.
Stalnom edukacijom i stručnim osposobljavanjem svih zaposlenih osigurali smo kontinuiran kvalitet naših proizvoda što nam uz savladavanje čitavog niza tehnoloških procesa omogućuje kvalitetno predstavljanje na  domaćem i ino tržištu.
Na samom kraju 2015. godine firma je ispunila sve uslove ISO/TS 16949 standarda automobilske industrije. Posjedovanje ISO/TS 16949 tehničke specifikacije garant je konkurentnosti na tržištu i neupitnom kvalitetu naših proizvoda.
“Zadovoljan kupac je ono čemu težimo, a kvalitet je ono po čemu se prepoznajemo!”
Trenutno ažuriramo ovu kategoriju.
Vaš SARAJ KOMERC.
Vaše CV – ove šaljite nam e-mailom na adresu m.alic@saraj-komerc.com
Ukoliko se otvori novo radno mjesto, a Vaša CV zadovoljava njegove kriterije, pravovremeno ćemo Vas kontaktirati.
Trenutno ažuriramo ovu kategoriju.
Vaš SARAJ KOMERC.
Vaše zahtjeve za sponzorstva i donacije šaljite nam nam poštom na adresu: SARAJ KOMERC d.o.o., Industrijska zona, 70240 Gornji Vakuf ili e-mailom na adresu m.alic@saraj-komerc.com.
Za sve ostale informacije u svezi sponzorstava i donacija kontaktirajte nas na broj 03o – 265 – 835.
Trenutno ažuriramo ovu kategoriju.
Vaš SARAJ KOMERC.
Trenutno ažuriramo ovu kategoriju.
Vaš SARAJ KOMERC.

REFERENCE

© SARAJ KOMERC d.o.o.

PONOSNI SMO ČLAN CENTRALNE POSLOVNE PLATFORME U BOSNI I HERCEGOVINI 

POSTALI SU DIO B2B BIH

CENTRALNO MJESTO FIRMI I BRENDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI

KONTAKTIRAJTE NAS

Na sve Vaše upite odgovoriti ćemo u roku od 24h.

Sending

Kontakt | Uvjeti korištenja | Privatnost & copyright | Cookies

© 2019 Z PODUHVATI d.o.o. Sva prava pridržana          

Prijavi se u B2B

Forgot your details?

Create Account

B2B BIH radi boljeg korisničkog iskustva korisiti kolačiće (eng. “cookies“). Nastavkom pregleda web stranice www.b2bbih.ba slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice www.b2bbih.ba kliknite "Slažem se". Više o kolačićima

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close