HIFA d.o.o.
sa sjedištem u Tešnju

NEWS FEED

Grupaciju HIFA čine šest članica koje se bave uvozom, izvozom, maloprodajom, veleprodajom i transportom nafte i naftnih derivata. Pored ovoga grupacija HIFA u sklopu organizacione strukture ima i veliki broj samouslužnih autopraonica, vulkanizerskih radnji, naftne terminale kapaciteta 3.350.000 litara, kao i plinske terminale kapaciteta 600.000 litara, tako da je grupacija Hifa zajedno sa pumpama u mogućnosti skladištiti 8.000.000 litara goriva kao i 1.000.000 litara plina.
Na temelju jasne poslovne orijentacije, brige o kvalitetu i podrške kupcima, grupacija HIFA danas drži lidersku poziciju u distribuciji naftnih derivata na veliko.
Osim toga, članice grupacije HIFA se ubrajaju među 5 najznačajnijih distributera u maloprodaji sa preko 15.000 motornih vozila dnevno čiji vozači brigu o kvalitetu naftnih derivata povjeravaju nama.
Ono po čemu je grupacija HIFA posebno prepoznatljiva je sistem HIFA trgovina u kojima se vrši prodaja ostale robe, tj. popratnog asortimana i to po cijenama koje u velikoj mjeri prate cjenovnike vodećih supermarketa u BiH.
To daje potpuno novu dimenziju poslovanju benzinskih pumpi gdje smo prvi u ovoj branši koji dokazuju da benzinska pumpa ne mora biti mjesto skupe kupovine.
Od 1995. godine do danas grupacija HIFA bilježi kontinuiran i kvalitetan rast i razvoj čemu u prilog svjedoči respektabilna mreža od 38 benziskih pumpi u sklopu kompletne grupacije, u gradovima Banovići, Bugojno, Doboj Jug, Đurđevik, Gradačac, Ilidža, Jajce, Kakanj, Lukavac, Mostar, Olovo, Rakovica, Sanski Most, Sarajevo, Srebrenik, Teslić, Tešanj, Travnik, Tuzla, Visoko, Višegrad, Vogošća, Zavidovići, Zenica, Živinice.
MISIJA
HIFA d.o.o. Tešanj predstavlja firmu koja se bavi distribucijom nafte i naftnih derivata putem maloprodaje i ima veliki značaj u Federaciji BiH te teži ka ostvarenju zadovoljenja kupaca svojim stalnim poboljšanjima u poslovanju i unapređenjem kvalitete proizvoda i usluga kroz angažovanje mladog i dobro obučenog kadra.
HIFA d.o.o. je vodeći snabdjevač LUEL-om obrazovnih, zdravstvenih institucijama i drugih javnih ustanova u ZE – DO kantonu.
HIFA d.o.o. je među 5 vodećih distributera LUEL-a u FBiH.
VIZIJA
Dugoročno ispunjavanje zacrtanih ciljeva je moguće ako izgradimo imidž i ime i na taj način uspostavimo i stalno unapređujemo saradnju sa pojedinačnim kupcima i institucijama. Prioritet treba staviti na kvalitet proizvoda i usluga, obezbjeđenje zaštite interesa naših kupaca, radnika, drugih partnera i vlasnika. 
Obzirom da razmišljanja idu ka daljem razvoju, ne možemo, a da se ne osvrnemo na ono što se zove zaštita čovjekove okoline i zdravlja, naročito u vremenu kada čitav svijet kao uslov opstajanja i razvijanja postavlja i zaštitu okoline. Kroz edukaciju svih uposlenih nastojanja će biti usmjerena na razvijanje svijesti o tome koliko vrijedi zdravo okruženje u kojem se nalazimo i u kojem djelujemo.
HIFA” d.o.o. Tešanj, Društvo za trgovinu, uslužne i proizvodne djelatnosti
Bukva br. 9, 74260 Tešanj
tel/ +387 32 665 400
fax/ +387 32 650 401
hifa@bih.net.ba
društvo sa ograničenom odgovornošću – d.o.o.
Hajrudin Ahmetlić
kapital UKUPNO – 1,749.326,67
u novcima: 1,749.326,67
u pravima: /
u stvarima: /
Alma Ahmetlić
kapital UKUPNO – 424,194,87
u novcima: 424,194,87
u pravima: /
u stvarima: /
Hasan Ahmetlić
kapital UKUPNO – 636,165,06
u novcima: 636,165,06
u pravima: /
u stvarima: /
Izudin Ahmetlić
kapital UKUPNO – 2,173,521,54
u novcima: 2,173,521,54
u pravima: /
u stvarima: /
Husein Ahmetlić
kapital UKUPNO – 954,247,59
u novcima: 954,247,59
u pravima: /
u stvarima: /
Muharem Ahmetlić
kapital UKUPNO – 212,097,43
u novcima: 212,097,43
u pravima: /
u stvarima: /
Ahmed Ahmetlić
kapital UKUPNO – 212,097,43
u novcima: 212,097,43
u pravima: /
u stvarima: /
4218015000007
218015000007
218015000007
Trenutno ažuriramo ovu kategoriju.
Vaša HIFA.
Trenutno ažuriramo ovu kategoriju.
Vaša HIFA.
veliko (sukladno važećem Zakonu o računovdostvu i reviziji FBiH)
Trenutno ažuriramo ovu kategoriju.
Vaša HIFA.
Trenutno ažuriramo ovu kategoriju.
Vaša HIFA.
Trenutno ažuriramo ovu kategoriju.
Vaša HIFA.
temeljni kapital UKUPNO – 6,361,650,59
u novcima: 6,361,650,59
u stvarima: /
u pravima: /
Financijski izvještaj za proteklu godinu biti će uskoro dostupan.
Vaša HIFA.
HIFA u svom vlasništvu ima 38 benzinski pumpi, u sklopu cjelokupne Grupacije. U sastavu pravnog lica HIFA d.o.o. Tešanj djeluju sljedeće benzinske pumpe:
Hifa d.o.o. BP Karuše 1, Hifa d.o.o. BP Karuše 2  Hifa d.o.o. BP Karuše 3, Hifa d.o.o. BP Karuše 4, Hifa d.o.o. BP Živinice, Hifa d.o.o. BP Rosulje, Hifa d.o.o. BP Tešanj, Hifa d.o.o. BP Srebrenik, Hifa d.o.o. BP Visoko, Hifa d.o.o. BP Bistrik, Hifa d.o.o. BP Stup, Hifa d.o.o. BP Mostar, Hifa d.o.o. BP Banovići, Hifa d.o.o. BP Rakovica, Hifa d.o.o. BP Miladije, Hifa d.o.o. BP Olovo.
EURODIESEL BS
Bezsumporno dizelsko gorivo, odnosno proizvod koji po svim zahtjevima kvalitete i primjenskim svojstvima odgovara važećoj europskoj normi EN 590 i prvenstveno je namijenjeno za vozila koja imaju visoko učinkovite sustave – katalitičke konvertere za smanjenje štetnih sastojaka u ispušnim plinovima.
Takva vozila pri homologaciji u Europi moraju zadovoljiti zahtjeve EURO V. Sadržaj ukupnog sumpora iznosi do 10 mg/kg, a dodatkom namjenskih aditiva osigurava se zahtijevana mazivost. Vrijednost cetanskog broja je najmanje 51.

EUROSUPER BS 95

Bezsumporni bezolovni motorni benzin koji po svim zahtjevima kvalitete i primjenskim
svojstvima odgovara istoj vrsti benzina u EU, sukladan je zahtjevima važeće europske norme EN 228. Sadržaj sumpora je do 10 mg/kg.

Ponuđen je tržištu s ciljem osiguranja pune učinkovitosti najsavremenijih sistema za obradu ispušnih plinova ugrađenih u vozila u svrhu smanjenja štetnih sastojaka u ispušnim plinovima.
Novo je gorivo prvenstveno namijenjeno vozilima koja imaju najmodernije visokoučinkovite sisteme za obradu ispušnih plinova, koji prilikom homologacije moraju zadovoljiti zahtjeve EURO V ili za koja je u uputama proizvođača izričito navedeno da koriste gorivo sukladno europskoj normi EN 228.

EUROSUPER BS 98

Eurosuper BS 98 je visokokvalitetno gorivo sukladno europskoj normi EN 228 za motorne benzine, a koji se od ostalih motornih benzina dostupnih na HIFA benzinskim postajama razlikuje po vrijednosti oktanskog broja.

Radi se o bezolovnom bez sumpornom motornom benzinu najviše oktanske razine (IOB/MOB najmanje 98/88) namijenjenom svim tipovima vozila u čijoj se tehničkoj specifikaciji preporuča korištenje visoko oktanskog motornog benzina, a posebno se to odnosi na motorna vozila novije generacije (motori s visokotlačnim ubrizgavanjem goriva).
Zadovoljava zahtjev za ograničenjem tvari u ispušnim plinovima sukladno Euro V zahtjevu.

AUTOPLIN

Ukapljeni naftni plin namijenjen za pogon automobila koji imaju ugrađene plinske uređaje, mješavina je propana i butana. Autoplin se svrstava u energent koji najmanje zagađuje okoliš jer sagorijeva bez dima, čađe i neugodnih mirisa.

Osim prednosti koje ima s naslova zaštite okoliša i zdravlja ljudi, prednost korištenja autoplina temelji se i na drugim pogodnostima: visoki oktanski broj, lako isparavanje, lako stvaranje homogenih smjesa i ekonomičnost (niža cijena samog goriva, dulji vijek trajanja motora i katalizatora itd.)

 

Gorivo je namijenjeno svim vozilima s dizelskim motorom, zadovoljava sve zahtjeve propisane EN 590, može sadržavati do 7 % volumskog udjela metilnih estera masnih kiselina (FAME).
EURODIESEL BS
Bezsumporno dizelsko gorivo, odnosno proizvod koji po svim zahtjevima kvalitete i primjenskim svojstvima odgovara važećoj europskoj normi EN 590 i prvenstveno je namijenjeno za vozila koja imaju visoko učinkovite sustave – katalitičke konvertere za smanjenje štetnih sastojaka u ispušnim plinovima.
Takva vozila pri homologaciji u Europi moraju zadovoljiti zahtjeve EURO V. Sadržaj ukupnog sumpora iznosi do 10 mg/kg, a dodatkom namjenskih aditiva osigurava se zahtijevana mazivost. Vrijednost cetanskog broja je najmanje 51.

EUROSUPER BS 95

Bezsumporni bezolovni motorni benzin koji po svim zahtjevima kvalitete i primjenskim
svojstvima odgovara istoj vrsti benzina u EU, sukladan je zahtjevima važeće europske norme EN 228. Sadržaj sumpora je do 10 mg/kg.

Ponuđen je tržištu s ciljem osiguranja pune učinkovitosti najsavremenijih sistema za obradu ispušnih plinova ugrađenih u vozila u svrhu smanjenja štetnih sastojaka u ispušnim plinovima.
Novo je gorivo prvenstveno namijenjeno vozilima koja imaju najmodernije visokoučinkovite sisteme za obradu ispušnih plinova, koji prilikom homologacije moraju zadovoljiti zahtjeve EURO V ili za koja je u uputama proizvođača izričito navedeno da koriste gorivo sukladno europskoj normi EN 228.

EUROSUPER BS 98

Eurosuper BS 98 je visokokvalitetno gorivo sukladno europskoj normi EN 228 za motorne benzine, a koji se od ostalih motornih benzina dostupnih na HIFA benzinskim postajama razlikuje po vrijednosti oktanskog broja.

Radi se o bezolovnom bez sumpornom motornom benzinu najviše oktanske razine (IOB/MOB najmanje 98/88) namijenjenom svim tipovima vozila u čijoj se tehničkoj specifikaciji preporuča korištenje visoko oktanskog motornog benzina, a posebno se to odnosi na motorna vozila novije generacije (motori s visokotlačnim ubrizgavanjem goriva).
Zadovoljava zahtjev za ograničenjem tvari u ispušnim plinovima sukladno Euro V zahtjevu.

AUTOPLIN

Ukapljeni naftni plin namijenjen za pogon automobila koji imaju ugrađene plinske uređaje, mješavina je propana i butana. Autoplin se svrstava u energent koji najmanje zagađuje okoliš jer sagorijeva bez dima, čađe i neugodnih mirisa.

Osim prednosti koje ima s naslova zaštite okoliša i zdravlja ljudi, prednost korištenja autoplina temelji se i na drugim pogodnostima: visoki oktanski broj, lako isparavanje, lako stvaranje homogenih smjesa i ekonomičnost (niža cijena samog goriva, dulji vijek trajanja motora i katalizatora itd.)

 

Gorivo je namijenjeno svim vozilima s dizelskim motorom, zadovoljava sve zahtjeve propisane EN 590, može sadržavati do 7 % volumskog udjela metilnih estera masnih kiselina (FAME).
Naša firma u sklopu svojih poslovnih jedinica posjeduje tri vrste autopraonica i to:
Standardne autopraonice – opremljene za vanjsko i unutrašnje pranje vozila, poliranje, te dubinsko pranje vozila. Ove praonice su osposobljene za pranje putničkih i teretnih vozila, a usluge pranja za Vas obavlja osoblje firme HIFA d.o.o. Tešanj.
Samouslužne autopraonice – su praonice na kojima ste Vi u mogućnosti da operete svoje auto onako kako Vi to želite. Ipak, ukoliko trebate pomoć našeg stručnog osoblja oni će to za Vas da učine bez novčane naknade.
Automatske autopraonice– su osposobljene za vanjsko pranje putničkih vozila, poliranje i voskarenje. Radi se o najsavremenijoj tehnologiji koja je u potpunosti automatizovana i ne koristi ljudske resurse prilikom pružanja usluge pranja vozila.

Vulkanizerske radnje raspolažu bogatom paletom putničkog i teretnog asortimana auto guma renomiranih svijetskih proizvođača. Sve vulkanizerske radnje su moderno opremljene za montažu, balansiranje i reparaciju auto guma za kompletan putnički program, dok su vulkanizerske radnje u Tuzli i Olovu osposobljene i za montažu teretnog programa auto guma.

Za kupce koji svoje auto gume kupe u našim vulkanizerskim radnjama montaža i balansiranje su gratis. Mini servisne radionice koje su operativne u sklopu gore navedenih benzinskih pumpi omogućavaju zamjene ulja, filtera i antifriza, za veliki broj različitih vrsta vozila.

Novo u ponudi benziskih pumpi HIFA d.o.o.
Trenutno na lokaciji benzinske pumpe Mostar.
Uskoro otvaranje Mjenjačnica i na ostalim lokacijama benzinskih pumpi.
Opšti uslovi poslovanja HIFA CARD (skraćeni naziv za HIFA kartice) zajedno sa ugovorom određuju međusobne odnose između firmi članica grupacije HIFA i njihovih klijenata.
Posjedovanjem HIFA CARD svaki kupac je ovlašten ostvariti kupovinu roba i usluga koje proizilaze iz Opštih uslova poslovanja. U slučaju bilo kakvih promjena definiranih poslovnih odnosa (kao što su: duži rok plaćanja, veći iznos limita, popusti i slično), biti će naknadno definirano aneksom ugovora, a o čemu će kupac biti obaviješten pisanim putem.
U slučaju ne prihvatanja Opštih uslova poslovanja kupac je dužan karticu vratiti.
Šta je to HIFA-CARD?
HIFA CARD je projekat koji Vašoj firmi omogućava kupovinu goriva i ostalog asortimana putem bezgotovinske magnetne kartice i to u okviru HIFA GROUP.
Koje su prednosti HIFA CARD-a?
MREŽA BENZINSKIH PUMPI – Mogućnost kupovine i korištenja usluga unutar široko rasprostranjene distributivne mreže HIFA GROUP.
SIGURNOST – Korištenje kartice je jednostavno, a kartica je ujedno optimalno zaštićena od zloupotreba (el. obrada, PIN kod, umrežene veze)
OBRAČUN – Fakture koje se ispostavljaju svakih 15 dana sadrže zbirno obračunate isporuke preuzete na određenoj podružnici, za dati vremenski period.
ANALIZA VOZNOG PARKA – Projekat HIFA CARD će Vam omogućiti jednostavno i detaljno praćenje potrošnje Vašeg cjelokupnog voznog parka.
HIFA CARD može sadržavati ovlaštenje za preuzimanje 4 (četiri) grupe asortimana, a to su:
A. Kartice isključivo za točenje goriva;
B. Kartice za točenje goriva i kupovinu auto asortimana (ulje, maziva, tečnosti za brisače, akumulatori, auto kozmetika i sl.);
C. Kartice za točenje goriva, kupovinu auto asortimana i korištenje usluga autopraonice i vulkanizera;
D. Kartice koje vrijede za sve robe raspoložive na benzinskim pumpama.
Kako najlakše doći do svoje HIFA CARD?
Najlakši način da dođete u posjed svoje HIFA CARD je takav, što će HIFA CARD doći do Vas. Dovoljno je samo da uredno popunite obrazac za identifikaciju i pošaljte nam.
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem telefona 032 650 600.
 Obrazac za identifikaciju
Članovi Uprave:
  • Muris Hadžimehić – direktor
  • Zulfo Jusufović  pomoćnik direktora za opšte poslove
  • Damir Pridjevčić  pomoćnik direktora za financijske poslove
Politika kvaliteta je sastavni i nedjeljivi dio poslovne politike firme, a zasniva se na neprekidnom poboljšanju kvaliteta poslovanja. Direktor i njegovi saradnici su u obavezi prema kvalitetu i njegovom stalnom poboljšanju u svim područjima preduzeća.
Radeći kao tim, uz uključivanje svih zaposlenih kroz proces stalnog poboljšanja kvaliteta, osiguravaju se preduslovi za ispunjenje ciljeva kvaliteta, efektivnost i zadovoljstvo kupca.
CILJ POLITIKE KVALITETA HIFA D.O.O TEŠANJ:
Staviti kupca na prvo mjesto kroz izgradnju otvorene saradnje koja podrazumjeva prihvatanje svih sugestija i pronalazak načina da rješenje eventualnih problema bude na obostrano zadovoljstvo, kao i blagovremeno informisanje o svim promjenama.
Postignuti visok nivo kulture i obrazovanja uposlenih i pružanjem usluge kupcima obezbijediti njihovo kontinuirano zadovoljstvo. Obezbijediti proizvode tj. naftne derivate od rafinerija koji su najviših svjetskih kvaliteta i koji zadovoljavaju najstrožije kriterije, čime bi otklonili sve sumnje kod kupaca o kvalitetu. Postići racionalnost u poslovanju tj. stvoriti optimalnost troškova, ali sa obezbjeđenjem maksimalnih mogućih rezultata.
Sve dobavljače posmatrati i poštovati kao i kupce, nastojeći da saradnju postavljamo na ravnopravnoj osnovi, Stalno provjeravanje sistema kvaliteta i njegovo poboljšanje. Putem ulaganja želimo postići visoku sigrunost za uposlenike te veći nivo zaštite okoliša.
Radeći planove i programe povezane sa područjem odgovornog menadžmenata želimo da pokažemo da smo firma koja radi na principu strategijskih planova za razvoj firme.
Ne zanemarujemo i učešće u široj društvenoj zajednici: učešće u uređenju grada, pomoć raznim udrugama, pomoć pri organizovanju kulturno-sportskih događaja, stipendiranju naprednih učenika, pomoć socijalnim udrugama… i tako dokažemo da smo društveno odgovorna firma.
Navedeni ciljevi kvaliteta predstavljaju podlogu za definisanje mjerljivih ciljeva kvaliteta i poslovanja i na osnovu čega svi vlasnici procesa i zaposleni definišu svoje ciljeve.
Kvaliteta je postala dominirajući problem upravljanja i jedan od ključnih elemenata strategije svakog preduzeća. Tehnološke, tržišne i industrijske promjene u svijetu izravno se odražavaju na kvalitetu.
Preduzeće  HIFA d.o.o. Tešanj raspolaže sa dobro djelujućim i efikasnim sistemom upravljanja kvalitetom tako da su ispunjeni zahtjevi standarda ISO9001:2008, te da ih zaposleni slijede u svom svakodnevnom radu.
Za sigurnost i kvalitet proizvoda koje prodajemo, koristimo usluge profesionalne, stručne i nezavisne inspekcijske organizacije “Inspekt RGH” d.d. Sarajevo.
Inspekt RGH’‘ d.d. Sarajevo ima međunarodnu reputaciju i imidž u oblasti kontrole kvaliteta i kvantiteta roba.  Dugogodišnje iskustvo, sposobnost da obavljaju nezavisnu, nepristrasnu i profesionalnu inspekciju na bilo kojoj lokaciji u zemlji i inostranstvu.
 ZDRAVLJE I SIGURNOST
U društvu smo svjesni naše odgovornosti prema zaposlenima i okolini u kojoj radimo. Zato rad firme usmjeravamo tako da s uvođenjem sigurnosnih mjera neprestano poboljšavamo radne uvjete, smanjujemo rizike nastanka povreda i zdravstvenih tegoba, te neprestanosmanjujemo negativne uticaje na okolinu.
Rad u skladu sa zakonom je naša obaveza.
Cilj naše firme je kontinuirano unapređenje zaštite zdravlja radnika i sigurnosti na radu. Stalnim vođenjem brige o zdravlju naših radnika i stalnim poboljšavanjem radnih uvjeta, nastojimo stvoriti radno okruženje u kojem će se svi osjećati sigurno i zadovoljno.
Sve aktivnosti koje provodimo oko sigurnih uvjeta rada i očuvanja zdravlja radnika u posljednjih deset godina rezultirale su kontinuiranim smanjenjem ozlijeda na radu te uspješnim sprječavanjem nastanka profesionalnih bolesti.
Kvalitetni, obrazovani i motivirani ljudi predstavljaju jedan od najsnažnijih izvora konkurentske snage na tržištu rada. HIFA vrši selektivni izbor kadrova, koji se postavljaju na određena mjesta unutar firme.
Planovi u ostvarivanju konkurentnosti je ključ opstanka na svim tržištima kako u zemlji tako i u samom okruženju.
Visokoobrazovani stručnjaci svjesni su svojih kompetencija, a rad u firmi omogućuje im stalno napredovanje u znanjima i karijeri u okruženju koje potstičekvalitetan timski rad i ugodnu radnu atmosferu.
U HIFI se ljudi cijene i po svojim postignućima i po svojem potencijalu, a profesionalni razvoj je od primarnog značaja.
Naši uposlenici kontinuirano ulažu u svoje znanje, a HIFA nudi okruženje koje stimulira učenje i razvoj kako na radnom mjestu, tako i van njega, putem aktivnog učenja, stručnih radnih skupina, seminara, kongresa, post diplomskih studija i specijalizacija.
Prednost kompanije HIFA u borbi sa konkurencijom je znanje i sposobnost njenih uposlenih.
Vaše CV – ove šaljite nam e-mailom na adresu hifa@bih.net.ba
Ukoliko se otvori novo radno mjesto, a Vaša CV zadovoljava njegove kriterije, pravovremeno ćemo Vas kontaktirati.
HIFA d.o.o. Tešanj je aktivna u razvoju snažnih veza s lokalnim zajednicama.
HIFA redovito pomaže zdravstvenim i odgojno-obrazovnim ustanovama, brojnim neprofitnim, nevladinim i humanitarnim organizacijama, organizacijama za osobe s posebnim potrebama, kako bi im se omogućilo kvalitetnije uključivanje u društvenu zajednicu.
Vlastitim akcijama HIFA izravno utiče na poboljšanje kvalitete života i zdravlja. Prepoznata u javnosti putem akcija usmjerenim na lokalnu zajednicu te sponzorstvima i donacijama, HIFA kontinuirano gradi ugled kompanije.
Svjesna svoje društvene odgovornosti, HIFA podupire brojne projekte na područjima  obrazovanja i zaštite okoliša.
Vaše zahtjeve za sponzorstva i donacije šaljite nam poštom na adresu: HIFA d.o.o., Bukva br. 9, 72460 Tešanj, ili e-mailom na adresu hifa@bih.net.ba.
Za sve ostale informacije u svezi sponzorstava i donacija kontaktirajte nas na broj 032 – 665– 400.
Trenutno ažuriramo ovu kategoriju.
Vaša HIFA.
Trenutno ažuriramo ovu kategoriju.
Vaša HIFA.

TRŽIŠNE MARKE

HIFA CARD

HIFA CARD je elektronska kartica namijenjena za preuzimanje goriva i ostalog asortimana na BP HIFA GROUP, a izdaje se pravnim licima koja zaključe Ugovor o poslovnoj saradnji sa društvom HIFA d.o.o. Tešanj. HIFA CARD-om je omogućeno Kupcu da na lakši, brži i sigurniji način može ostvariti kupovinu roba i usluga na benzinskim postajama cjelokupne HIFA GRUPE.
MREŽA BENZINSKIH PUMPI – Mogućnost kupovine i korištenja usluga unutar široko rasprostranjene distributivne mreže HIFA GROUP.
SIGURNOST – Korištenje kartice je jednostavno, a kartica je ujedno optimalno zaštićena od zloupotreba (el. obrada, PIN kod, umrežene veze)
OBRAČUN – Fakture koje se ispostavljaju svakih 15 dana sadrže zbirno obračunate isporuke preuzete na određenoj podružnici, za dati vremenski period.
ANALIZA VOZNOG PARKA – Projekat HIFA CARD će Vam omogućiti jednostavno i detaljno praćenje potrošnje Vašeg cjelokupnog voznog parka
Postoje sljedeće vrste HIFA CARD-a:
1. Kartica na vozilo – kartica se izdaje sa naznakama marke, tipa i registarskih oznaka vozila. Može se koristiti isključivo za vozilo čiji podaci su naznačeni na kartici. Obavezna je provjera registarskih oznaka na kartici i vozila u koje se toči gorivo. U slučaju da se ti podaci ne podudaraju točenje se ne može realizovati.
2. Kartica na naziv poslovnog subjekta – kartica se izdaje na naziv Kupca s kojim je potpisan Ugovor, te se može koristiti za sva vozila koja čine vozni park Kupca.
3. Kartica na ime i prezime – karticu izdatu na ime i prezime može koristiti samo osoba za koju se veže kartica uz obaveznu identifikaciju jednim od identifikacionih dokumenata (lična karta, vozačka dozvola, pasoš). Kartica se može koristiti za bilo koje vozilo, kanister, bačvu i sl.
4. Kartica za ostalo – može se koristiti za kanistere, bačve ili neke druge vrste spremnika, ali ne i za vozilo.
HIFA CARD kao dodatnu zaštitu može imati PIN kod.
HIFA CARD može sadržavati ovlaštenje za preuzimanje 4 (četiri) grupe asortimana, a to su:
A. Kartice isključivo za točenje goriva;
B. Kartice za točenje goriva i kupovinu auto asortimana (ulje, maziva, tečnosti za brisače, akumulatori, auto kozmetika i sl.);
C. Kartice za točenje goriva, kupovinu auto asortimana i korištenje usluga autopraonice i vulkanizera;
D. Kartice koje vrijede za sve robe raspoložive na benzinskim pumpma.
Najlakši način da dođete u posjed svoje HIFA CARD je takav, što će HIFA CARD doći do Vas. Dovoljno je samo da uredno popunite obrazac za identifikaciju, koji će Vam na Vaš zahtjev biti dostavljen poštom, ili popunite naš online zahtjev za izdavanje HIFA CARD kartice.
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem telefona 032 650 600.

PROIZVODI – HG LINE

HGLINE 10W-40 – POLUSINTETIČKO MULTIGRADNO ULJE
PUTNIČKI PROGRAM
HG Line 10W-40 je visoko učinkovito polusintetičko multigradno motorno ulje, koje omogućava produžene intervale zamjene i upotrebljava se za podmazivanje benzinskih ili diesel motora, sa ili bez turbo punjača.
Proizvođači motora za ovaj nivo kvaliteta ulja preporučuju interval izmjene najmanje na 15.000 km ili 1 godinu.
Pridržavajte se uputstva proizvođača motora.
Nivo kvaliteta odgovara:
API: CH -4/CG-4/CF-4/SJ
ACEA: E2-07/B3/A2 (02)
MB – Approval 229.1
VW 501.01/505.00 (11/92)
Pakovanje 1L ili 4L
HGLINE 2T OIL – MOTORNO ULJE ZA DVOTAKTNE BENZINSKE MOTORE
PUTNIČKI PROGRAM
HG Line 2T Oil je motorno ulje za pripremu mješavine za dvotaktne benzinske motore. Ulje osigurava efikasno podmazivanje i siguran rad dvotaktnih motora, koji rade u normalnim ili zahtjevnijim uslovima (motorne pile, mopedi, manji motocikli, vrtne kosilice i sl.)
Mješavinu možemo pripremati s olovnim ili bezolovnim benzinom. Ulje odgovara i posebnim sistemima za podmazivanje dvotaktnih motora s ubrizgavanjem ulja.
HG line 2T Oil odgovara nivou kvaliteta:
JASO FD,FC;
ISO-L- EGD.-EGC;
Piaggo Hexagon;
Husqvarna 242 Chainsaw.
HGLINE SF/CD SAE 30 – MONOGRADNO MOTORNO ULJE
PUTNIČKI PROGRAM
HGline SF/CD SAE 30 je učinkovito monogradno motorno ulje, koje upotrebljavamo za podmazivanje benzinskih ili diesel motora, sa ili bez turbo punjača.
NIVO KVALITETA ODGOVARA:
API SF/CD
Pakovanje od 1 litra.
HGLINE SF/CD 15W-40 – MULTIGRADNO MOTORNO ULJE
PUTNIČKI PROGRAM
HGline SF/CD 15W-40 je efikasno multigradno motorno ulje koje se upotrebljava za podmazivanje benzinskih ili dizel-motora, sa ili bez turbo punjača. Proizvođači motora za ovaj nivo kvaliteta ulja preporučuju interval zamjene na najmanje 10.000 km ili nakongodinu dana.  Pridržavajte se uputstva proizvođača motora.
NIVO KVALITETA ODGOVARA:
API: SF/CD
Izjava HG-Line o usklađenosti kvaliteta motornih ulja:
Pakovanja od 1 i 4 litra.
HGLINE 5W-40 – SINTETIČKO MULTIGRADNO MOTORNO ULJE
PUTNIČKI PROGRAM
HGline 5W-40 je visokoefikasno, potpuno sintetičko multigradno motorno ulje, koje omogućava produžene intervale zamjene i upotrebljava se za podmazivanje benzinskih ili dizelskih  EURO-4 motora, sa ili bez turbopunjača. Proizvođači motora za ovaj nivo kvaliteta ulja preporučuju interval zamjene na najmanje 15.000 km ili nakon godinu dana.  Pridržavajte se uputstva proizvođača motora.
NIVO KVALITETA ODGOVARA:
API: CF/SM
VW 505.01
ACEA: A3/B4-07 
ACEA: C3-07 
MB-Approval 229.51
VW 502.00
VW 505.00
Izjava HG-Line o usklađenosti kvaliteta motornih ulja:
Pakovanja od 1 i 4 litra.
HGLINE SHPD SAE 15W-40 – MINERALNO ULJE ZA TERETNI PROGRAM
TERETNI PROGRAM
HGline SHPD SAE 15W-40 je motorno ulje visoke izdržljivosti (UHPD – ultra high performance diesel) za dizel-motore s produženim intervalom zamjene (“long drain”).
Proizvođači motora za ovaj nivo kvaliteta ulja preporučuju interval zamjene na najmanje 20.000 km ili nakon godinu dana.  Pridržavajte se uputstva proizvođača motora.
NIVO KVALITETA ODGOVARA:
Cummings: CES 20078, CES 20077, CES 20076
API: CI-4, CH-4, CG-4, CF-4/SL,
ACEA: E7-08, A3/B4-04,
MB-Approval 228.3
MAN: M3275
Volvo: VDS-3
MTU: Type 2
Renault Truck: RXD/RLD-2
Caterpillar: ECF2, ESF 1a
ZF: TE-ML-07C
Pakovanje od 10 litara.
HGLINE SAE 10W-40 – MOTORNO ULJE VISOKE IZDRŽLJIVOSTI 
TERETNI PROGRAM
HGline SAE 10W-40 je motorno ulje visoke izdržljivosti (UHPD – ultra high performance diesel) za dizel-motore s produženim intervalom zamjene (“long drain”), namijenjeno novoj generaciji EURO-4 i EURO-5 dizel-motora sa SCR tehnologijom (AdBlue) obrade ispušnih plinova.
Proizvođači motora za ovaj nivo kvaliteta ulja preporučuju interval zamjene na najmanje 30.000 km ili nakongodinu dana.  Pridržavajte se uputstva proizvođača motora.
NIVO KVALITETA ODGOVARA:
MB-Approval 228.5
API: CI-4
ACEA: E4/E7-08
Cummins: CES 20078
MAN: M3277
Volvo: VDS-3
Mack: EO-M Plus
MTU: Type III
Renault Truck: RXD/RLD-2
Deutz: III-05
Pakovanje od 10 litara.
FREEZE STOP G12- 100 KONCENTRAT 1L
AUTO TEKUĆINE
Freeze stop je nerazrijeđena, za okolinu prihvatljivo sredstvo za hlađenje motora, motora, protiv smrzavanja i korozije. Sredstvo naspite u sistem hlađenja motora i razrijedite vodom prema uputstvu za upotrebu.
FREEZE STOP G11 100 KONCENTRAT 1L
AUTO TEKUĆINE
Freeze stop je nerazrijeđena, za okolinu prihvatljivo sredstvo za hlađenje motora, motora, protiv smrzavanja i korozije. Sredstvo naspite u sistem hlađenja motora i razrijedite vodom prema uputstvu za upotrebu.
FREEZE STOP G11 100 CONCENTRAT 3 L
AUTO TEKUĆINE
Freeze stop je nerazrijeđena, za okolinu prihvatljivo sredstvo za hlađenje motora, motora, protiv smrzavanja i korozije. Sredstvo naspite u sistem hlađenja motora i razrijedite vodom prema uputstvu za upotrebu
HGLINE KRISTAL EXTREME -40 – SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE VJETROBRANSKOG STAKLA
AUTO TEKUĆINE
Sredstvo za čišćenje vjetrobranskog stakla do -40C
Pakovanje od 1L
HGLINE KRISTAL – SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE VJETROBRANSKOG STAKLA
AUTO TEKUĆINE
HGline Kristal -25°C je sredstvo za čišćenje vjetrobranskog stakla, otporno na smrzavanje do -25°C.
HGline Kristal -6°C je sredstvo za čišćenje vjetrobranskog stakla, otporno na smrzavanje do -6°C.
Pakovanja od 1 i 3 litra.
ADBLUE – SINTETIČKA UREA
AUTO TEKUĆINE
AdBlue je 32,5%-tni rastvor izuzetno čiste sintetičke uree u demineraliziranoj vodi, a koristi se za čišćenja plinova iz auspuha u SCR katalizatorimakoji se ugrađuju u moderneEURO-4 i novije motore za kamione, autobuse i putnička vozila.
Karakteristike:
Sadrži izuzetno čistu sintetičku ureu, koja je rastvorena u demineraliziranoj vodi propisanog kvaliteta. Korištenjem SCR tehnologije u modernim motorima štiti se okoliš.
Upotrebom rastvora AdBlue u vozilima smanjuje se potrošnja goriva.
U poređenju s EURO-3 motorima, smanjena je emisija čvrstih čestica za približno 40%, a emisija azotnih oksida čak i do 90%.
AdBlue nije otrovan ni opasan za čovjeka i okoliš, niti je zapaljiv.
Karakterizira ga nizak nivo opasnosti od zagađenja voda.
PILOIL ULJE ZA PODMAZIVANJE VODILICA I LANACA MOTORNIH PILA 4L
MAZIVA I OSTALO
HGline Piloil 100 je ulje za podmazivanje vodilica i lanaca motornih pila. Proizvedeno na bazi kvalitetnih mineralnih ulja i dodataka za piloil 100 smanjenje habanja  i inhibitora korozije i dodataka za bolju prijemljivost na metalne površine.
MAST ZA PODMAZIVANJE KOTRLJAJNIH I KLIZNIH LEŽAJA 4,5KG
MAZIVA I OSTALO
LIS  mast upotrebljava se za podmzivanje različitih vrsta vanjskih i kliznih ležajeva, zglobova, vodilica i drugih mašinskih elemenata.
Mast ima oksidacionu stabilnost i dobre antikorozivne osobine. Temperatura područja upotrebe je -25C do 130C.
HGLine LIS 2 maziva mast je proizvedena od ugušćivača na bazi litijevog sapuna viših masnih kiselina, visoko kvalitetnog mineralnog ulja, inhibitora korozije i antioksidanta.
HIDRAULIČNA ULJA ZA NAJVIŠE ZAHTJEVE
MAZIVA I OSTALO
Hidraulična ulja za najviše zahtjeve.  Odabrana bazna ulja i kombinacija aditiva osiguravaju odličnu hidrolitičku i termičku stabilnost, zaštitu od habanja i korozije, te odlična niskotemperaturna svojstva. Ulja nisu podložna pjenjenju.
NIVO KVALITETA ODGOVARA:
Vickers: I-286-S, M-2950-S
AFNOR: NFE 48-690 (dry)
AFNOR: NFE 48-691 (wet)
AFNOR: NFE 48-603
ISO 6743/4: HM
DIN 51524/2: HLP
Denison: HF-2, HF-0
Cincinnati Milacron:
P-68, P-69, P-70
Pakovanje od 10 litara.
HP PREMIUM CAR PERFUME „LOTUS“ (50ML)
HG MIRISI
HP Lotus je jedinstven cvjetni miris s lagano slatkim i intenzivnim notama. Čak i oni koji nisu ljubitelji cvijetnih mirisa prepoznat će notu mošusa i uživati u bogatom mirisu.
Pogodno za automobil i kuću. Špricati 2-3 puta u zrak. Ne prskati na plastiku, kožu, obojene ili lakirane površine.
HP PREMIUM CAR PERFUME „INTENSE“ (50ML)
HG MIRISI
HP Intense je snažna alhemija rafiniranih i snažnih nota kontrasta. U bočici tradicionalnog i savremenog parfem za vozila i kuću koji utjelovljuje miris harmonija i kontrasta.
Pogodno za automobil i kuću. Špricati 2-3 puta u zrak. Ne prskati na plastiku, kožu, obojene ili lakirane površine

© HIFA d.o.o.

PONOSNI SMO ČLAN CENTRALNE POSLOVNE PLATFORME U BOSNI I HERCEGOVINI 

POSTALI SU DIO B2B BIH

CENTRALNO MJESTO FIRMI I BRENDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI

KONTAKTIRAJTE NAS

Na sve Vaše upite odgovoriti ćemo u roku od 24h.

Sending

Kontakt | Uvjeti korištenja | Privatnost & copyright | Cookies

© 2019 Z PODUHVATI d.o.o. Sva prava pridržana          

Prijavi se u B2B

Forgot your details?

Create Account

B2B BIH radi boljeg korisničkog iskustva korisiti kolačiće (eng. “cookies“). Nastavkom pregleda web stranice www.b2bbih.ba slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice www.b2bbih.ba kliknite "Slažem se". Više o kolačićima

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close